SADNICE 2

SAM 1531 Medium

                                          TAFETICA

SAM 1581 Medium

                        ZELENA SRČIKA

Velika opasnost prijeti ,,zagađenjem,,hrvatskog

voćarstv.Sve je bilo dobro i pod kontrolom kada 

su nam nudili voće i malom cijenom privlačili

kupce iako je istinska pra vrijednost upitna.Ali

danas nas preplavljuje prekomjerna uvozna,

prekupačka ponuda sadnoga materijala.Cijene 

su niske što privlači kupce a pravu vrijednost

ća vidjeti za koju godinu i što su posadili.

Proizvodnja sadnoga materijala starih sorata

na malim OPG je zakonskim odredbama blokirana

što će znatno poremetiti tradicionalnu obnovu

starih voćnjaka.